WWW.WARSZAWA.PTT.OG.PL

www.warszawa.ptt.org.pl

www.pttwarszawa.mozello.com

KATEGORIA

WPISY

1
2
3.NASZ ADRES, DANE DO FAKTURY, MY W INTERNECIE,SPOTYKAMY SIĘ CZYTAJ/POBIERZ
4.KALENDARZ SPOTKAŃ PTT WARSZAWA 2019 CZYTAJ/POBIERZ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38.BACA JENDRZEJ POLECA 38.1Zofia Szacka-Niewiadomska urodziła się na Kresach Wschodnich. Z rodzicami i siostrą mieszkała w leśniczówce w Puszczy Białowieskiej. 10 lutego 1940 roku po wkroczeniu wojsk radzieckich została wywieziona na Sybir, a potem do Kazachstanu. Tam przeżyła aresztowanie rodziców, dom dziecka, rusyfikację, psychiczne i fizyczne cierpienia, głód. Po blisko siedmiu latach cudem wróciła do Polski.Książka przedstawia autentyczne przeżycia autorki .Baca Jendrzej poleca Sybiraczka mp3

1.stan osobowy Oddziałów .2019-04-02 odskarbnik@ptt.org.pl
Proszę uprzejmie o informacji o stanie osobowym Oddziałów na
1.01.2019 r.
(w celu prawidłowego rozliczenia odpisów składek) w rozbiciu na ilość
członków:
– odpisy składki szkolnej (1 zł)
– odpisy składki ulgowej (6 zł)
– odpisy składki normalnej (16 zł)
– honorowych
L.Sz.
2.Zjazd PTT 8-9 czerwca 2019r 2019-04-15 od zarzad@ptt.org.pl
Dzień dobry,Proszę o przesłanie nr rej. samochodów oraz nazwiska kierowcy, dla osób, które chcą na Zjazd przyjechać
samochodem i chcą wjechać do Kuźnic na teren Parku.Oczywiście nie wszyscy muszą tam wjechać!Termin do końca
tygodnia, tj. 19-04-2019r.
Pozdrawiam,
Jolanta Augustyńska
PS. Więcej informacji na temat Zjazdu prześlę niedługo.

 

3.Serwer PTT

2019-04-16 od zarzad@ptt.org.pl
Dzień dobry,Przekazuję poniżej informację od Kol. Michała Myśliwca.Pozdrawiam,Jolanta Augustyńska Sekretarz ZG
PTT
Koleżanki i koledzy,zgodnie z decyzją Zarządu Głównego serwer PTT ptt.org.pl zostanie przeniesiony na nową
platformę. Zmiana ma na celu unowocześnienie serwera oraz poprawienie jego wydajności. Da też użytkownikom
dodatkowe możliwości. W związku z tym, w czasie przeniesienia wszystkich zasobów serwer ptt.org.pl będzie
niedostępna: poczta elektroniczna, strona PTT oraz strony poszczególnych Oddziałów i Kół.
Projekt realizuje kol. Michał Myśliwiec z krakowskiego Oddziału PTT.
1. Prace rozpoczną się w piątek, 19.04.2019. Od tego dnia stary system może być niedostępny.
2. W pierwszej kolejności zostaną przeniesione najważniejsze konta e-mail osób funkcyjnych. Zostaną zachowane
dotychczasowe adresy adres@ptt.org.pl. Z przyczyn technicznych nie będzie jednak możliwe przeniesienie haseł oraz
wiadomości. W związku z tym proszę o odczytanie, przesłanie na inne konta lub ściągnięcie na dysk wszystkich
istotnych e-maili. Z czasem może uda się uruchomić archiwum starych e-maili.
Po założeniu skrzynki będę się kontaktował ich użytkownikami (sam lub za pośrednictwem innych osób z ZG PTT) w
celu przekazania loginu i hasła do nowego konta. Proszę o kontakt ze mną gdybym kogoś w czasie tej pracy pominął.
PROSZĘ MIEĆ NA UWADZE FAKT, ŻE POCZTA PTT.ORG.PL MOŻE NIE DZIAŁAĆ NAWET PRZEZ OKRES 2
TYGODNI.
3. W drugiej kolejności będą przenoszone adresy e-mail oddziałów i kół (oddział@ptt.org.pl) oraz strony www oddziałów i
kół www.oddzial.ptt.org.pl. Będę się kontaktował z każdym oddziałem i kołem w celu przekazania informacji oraz
poświadczeń, lub gdybym miał problemy z przenoszeniem serwisów.
Administratorzy stron Oddziałów i Kół proszeni są o zrobienie do tego czasu kopii zapasowej zawartości strony. Strony
będą systematycznie przenoszone na nowy serwer. Wszystkich administratorów proszę o pilny kontakt ze mną w celu
ustalenia szczegółów.
4. Strona główna PTT zostanie przeniesiona i wyłączona – zostanie jedynie informacja o przebudowie strony. Odsłona
nowej strony planowana jest przed czerwcowym Zjazdem Delegatów.
Bardzo proszę o wsparcie mnie w tym przedsięwzięciu oraz o wyrozumiałość z powodu niedogodności związanych z
przeniesieniem projektu.
UWAGA ! Aktualne informacje na temat działań znajdziecie na specjalnie przygotowanej stronie, która będzie
aktualizowana w miarę postępów projektu.:
https://serwer1977511.home.pl/serwer_ptt.html
Kontakt do Michała:
tel. 608445016
email: michal @ ptt.org.pl lub (na czas przenosin serwera) dziumbir @ gmail.com